Berikut adalah beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh KPPK kepada ahlinya:

  1. Polisi Insuran Berkelompok
  1. Koperasi KPPK
  1. Tabung Kebajikan
  1. Tabung Khairat Kematian