Terdapat 3 jenis keahlian :

A) Keahlian Biasa :

Permohonan untuk menjadi ahli mesti dibuat dan mendapat pengesahan dari mana-mana cawangan KPPK, dimana mempunyai kuasa untuk tidak meluluskan permohonan tersebut tanpa memberi alasan yang munasabah (P3.2). Syarat asas untuk menjadi ahli perlu menjadi guru di sekolah kerajaan dan berumur 18 tahun ke atas.

 

B)Keahlian Bersekutu :

Terbuka kepada semua ahli yang bersara atau berhenti dari mengajar. Yuran tahunan hanya RM 6.00. Ahli adalah layak untuk melanggan Tabung Khairat Kematian.

 

C)Keahlian Kehormat :

Keahlian dianugerahkan kepada mana-mana ahli atau individu yang menyumbang perkhidmatan cemerlang kepada KPPK atau profesion perguruan. Keahlian diluluskan oleh para delegasi persidangan yang diakui oleh Lembaga Eksekutif. Keahlian Kehormat tidak mempunyai hak mengundi tetapi mempunyai semua hak lain seperti ahli biasa.