Antaranya kejayaan yang telah dicapai oleh KPPK:

 • Jawatan tetap dan berpencen.
 • Gaji sama bagi guru wanita.
 • Pariti gaji.
 • Baiki nisbah guru / murid.
 • Kelonggaran syarat lulus Peperiksaan Am.
 • Peluang kenaikan pangkat.
 • Kemudahan perumahan / perubatan.
 • Status tetap kepada guru wanita.
 • Peningkatan status guru dari Kumpulan C kepada Kumpulan B.
 • Cuti Sambilan / cuti perkahwinan.
 • Gaji Dua Skim.
 • Kadar elaun tanggungjawab.
 • Peluang masuk universiti.
 • Award Guru pakar / cemerlang.
 • Tempoh cuti belajar tanpa gaji diambil kira bagi tujuan faedah persaraan.
 • Pengwujudan jawatan kaunselor di sekolah-sekolah.
 • Penggredan sekolah-sekolah rendah dan menengah.
 • Perubahan ketara dalam PTK / Kursus Kenegaraan.
 • Kenaikan pangkat secara Time-Based.
 • Cuti untuk peperiksaan bagi guru-guru PJJ.
 • Elaun Pengetua / Guru Besar.
 • Keberkesanan Majlis Bersama Jabatan (MBJ).
 • Hadiah Pergerakan Gaji (HPG).
 • Kadar elaun warden dipertingkatkan.
 • Gaji bagi guru sandaran terlatih yang bercuti bersalin.
 • Imbuhan tetap keraian.
 • Memendekkan tempoh Kursus Induksi.
 • Pengwujudan jawatan Penolong Kanan Ko-Kurikulum di sekolah-sekolah menengah gred A.
 • Rancangan pelajaran dalam buku rekod guru. (Rekod Persediaan Mengajar)
 • Penempatan dan status guru PJJ.
 • Peningkatan status Sijil Perguruan Asas ke taraf Diploma.
 • Award Ganjaran Wang Tunai untuk Pengetua / Guru Besar.
 • Tuntutan anomali C8 ke B10 atau B10 ke B8.
 • Guru Biasa tidak perlu mengisi borang Sasaran Kerja Tahunan (SKT).
 • Kelonggaran syarat lulus Bahasa Malaysia.