Yuran

Jumlah

Yuran pendaftaran (sekali sahaja)

RM 2.00

Tabung Khairat Kematian (sekali sahaja)

RM 10.00

Tabung Kebajikan (sekali sahaja)

RM 10.00

Tabung Pembangunan (sekali sahaja)

RM 10.00

Yuran bulanan

RM 7.00

Yuran bulanan (Tabung Kebajikan)

RM 3.00

Yuran pendahuluan (sekali sahaja)

RM 20.00