Surat NUTP Ibu Pejabat Bil (213) dlm. KPPK (IP) PP4/(17-20)/( 3 ) bertarikh 24 Disember 2020 adalah dirujuk.


2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja pada 10 Disember 2020 dan Mesyuarat EXCO NUTP pada 11 Disember 2020 telah bersetuju dan menetapkan waktu bekerja, waktu rehat dan pakaian staf semasa bekerja bermula 1 Januari 2021 adalah seperti dalam surat berikut.

http://www.kppkjohor.net.my/main/download/Waktu Bekerja Staf NUTP Malaysia.pdf