• Telah menjadi ahli selama tiga tahun berkuatkuasa 1 Januari 2004.
  • Pembayaran akan dibuat serta-merta sebaik sahaja pengesahan dokumen oleh cawangan.
  • Hanya ahli-ahli KPPK yang berfaedah serta menjelaskan bayaran untuk Tabung Kebajikan layak untuk faedah-faedah dari Tabung ini.
  • Semua permohonan mesti dikemukakan dalam tempoh sebulan keputusan diumumkan / insiden berlaku.
  • Permohonan dikemukakan melalui cawangan anda.


Sehingga Oktober 2017, amaun tuntutan Tabung Kebajikan yang telah dibayar kepada ahli sebanyak RM31 JUTA.

 

Tabung Kebajikan Untuk Ahli KPPK

Jenis Tuntutan

Amaun Tuntutan

Tarikh Mula

Kematian Ahli (Biasa)

RM 2,000.00

1.4.2003

Kematian Ahli (Kemalangan)

RM 3,000.00

1.4.2003

Kematian Suami / Isteri (Bukan Ahli)

RM 500.00

1.1.2003

Kematian Anak

RM 200.00

1.4.1999

Kematian Ibubapa

RM 200.00

1.4.2009

Pendidikan – SPM (7A dan ke atas)

RM 100.00

1.4.1999

Persaraan Wajib 55-60 tahun
(Kurang dari 10 tahun)

RM 200.00

15.7.2012

Persaraan Wajib 55-60 tahun
(Genap 10 tahun tetapi kurang dari 20 tahun)

RM 400.00

15.7.2012

Persaraan Wajib 55-60 tahun
(Genap 20 tahun tetapi kurang dari 30 tahun)

RM 600.00

15.7.2012

Persaraan Wajib 55-60 tahun
(Genap 30 tahun dan ke atas)

RM 1000.00

15.7.2012

Penyakit Kritikal (mengikut kes)

RM 2000.00

15.7.2012

Ijazah Sarjana Muda / Master / Ph.D

RM 100.00

1.4.2009

Bencana Alam (Bersyarat)

RM 500.00

1.1.2003