Yuran

Jumlah

Yuran pendaftaran (sekali sahaja)

RM 2.00

Tabung Khairat Kematian (sekali sahaja)

RM 10.00

Tabung Kebajikan (sekali sahaja)

RM 10.00

Tabung Pembangunan (sekali sahaja)

RM 10.00

Yuran bulanan

RM 7.00

Yuran bulanan (Tabung Kebajikan)

RM 3.00

Yuran pendahuluan (sekali sahaja)

RM 20.00

 
 

Jika Anda Memerlukan Bantuan Undang-undang:

Sebagai seorang ahli, anda boleh memohon khidmat nasihat dan bantuan guaman dalam perkara berkaitan menjejaskan pekerjaan anda. Dalam kes istimewa, Perlembagaan Kesatuan juga menyediakan bantuan kewangan ke atas kes pengangguran, pemangsaan atau pembantahan profesional.

 

Jika Anda Ada Masalah:

Anda boleh guna perkhidmatan yang disediakan oleh KPPK berkaitan perkara pembetulan anomali gaji, cuti, pemindahan, persengketaan dengan pihak atasan dan kes disiplin. Kesatuan selalu berjumpa dengan pihak Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran secara rasmi untuk berbincang dan menyelesaikan masalah ahli-ahli. Anda tidak perlu menghadapi masalah sebelum anda dapat mendekati kesatuan, ia juga mendengar sebarang pertanyaan daripada ahli-ahli yang memerlukan khidmat nasihat.

 

Meningkatkan Profesionalisme:

Kesatuan menganjur ceramah, forum, seminar dan bengkel berkaitan isu pendidikan dan profesional untuk manfaat ahli-ahli. Aktiviti ini bertujuan mencari jalan penyelesaian untuk masalah pendidikan setempat, menyediakan arah tuju bagi ahli-ahli biasa dan pemimpin ke arah urusan profesional serta meningkatkan profesionalisme.

 

 

Hak bagi ahli biasa terbahagi kepada 3 aspek :

a) Hak Pengundian:

 • Ahli Biasa boleh menjadi pencadang atau penyokong kepada mana-mana ahli yang berminat untuk bertanding bagi mana-mana jawatan.
 • Ahli Biasa layak untuk mengundi dalam kelakuan rahsia semasa pilihanraya cawangan atau ibupejabat.
 • Ahli Biasa mempunyai hak untuk bertanding dalam mana-mana jawatan samada di peringkat cawangan atau ibupejabat berdasarkan jawatan kosong.
 • Hak untuk terpilih sebagai Pemegang Amanah, Audit Dalaman, Pemeriksa Undi atau Penimbang Tara.


b) Hak Kewangan:

 • Hak ke atas manfaat dari Tabung Kebajikan, Tabung Khairat Kematian dan Tabung Tindakan Perusahaan.
 • Layak untuk memohon pengecualian yuran bulanan jika menyambung belajar atau menghadiri kursus lebih dari 6 bulan tanpa perlu membayar atau bayar separuh sahaja.
 • Jika tidak bekerja atau mengalami penyakit kritikal, yuran bulanan ahli yang tertunggak akan diberi diskaun atau kadar istimewa dengan mendapat kelulusan bertulis daripada Lembaga Eksekutif atau Delegasi Persidangan.
 • Hak ke atas pemeriksaan Buku Pendaftaran dan Akaun Kesatuan.
 • Hak untuk membuat aduan bertulis kepada Audit Dalaman mengenai penyelewengan kewangan.

c) Lain-lain Hak:

 • Hak untuk merahsia pengundian bertulis ke atas pindaan undang-undang KPPK merujuk kepada peningkatan yuran keahlian atau perkara berkaitan pengurangan manfaat kepada ahli-ahli.
 • Hak untuk membuat rujukan bertulis berkaitan percanggahan industri ke Setiausaha Cawangan.
 • Boleh menggunakan kemudahan yang disediakan oleh KPPK.
 • Boleh menikmati penerbitan siaran KPPK dari masa ke semasa.
 • Boleh menyertai mana-mana Skim Insurans yang diperkenalkan oleh KPPK.
 • Jika terdapat tindakan disiplin diambil ke atas ahli, kes tersebut akan dirujuk kepada Tribunal Pengadilan dan merayu kepada Delegasi Persidangan, jika didapati bersalah oleh Tribunal Pengadilan.
 
 • Perlu membayar yuran pada waktu yang ditetapkan dan berterusan.
 • Perlu memaklumkan kepada Setiausaha Cawangan dengan segera jika berlaku pertukaran alamat atau tempat kerja.
 • Perlu berkelakuan baik ketika menghadiri aktiviti kesatuan. Jika tidak, ahli tersebut dilarang menyertai mana-mana aktiviti jika didapati menunjukkan kelakuan buruk.
 • Seorang ahli tidak dibenarkan mengedar mana-mana dokumen atau penerbitan dari KPPK tanpa kebenaran Lembaga Eksekutif atau Jawatankuasa Cawangan.
 • Seorang ahli tidak dibenarkan mendedahkan atau memberitahu perkara berkaitan KPPK kepada bukan ahli, organisasi atau media tanpa kebenaran.
 • Seorang ahli mesti membayar yuran tunggakan atau levi dalam masa 6 bulan selepas menerima penyata tunggakan. Gagal berbuat demikian menyebabkan kehilangan keahlian.

Terdapat 3 jenis keahlian :

A) Keahlian Biasa :

Permohonan untuk menjadi ahli mesti dibuat dan mendapat pengesahan dari mana-mana cawangan KPPK, dimana mempunyai kuasa untuk tidak meluluskan permohonan tersebut tanpa memberi alasan yang munasabah (P3.2). Syarat asas untuk menjadi ahli perlu menjadi guru di sekolah kerajaan dan berumur 18 tahun ke atas.

 

B)Keahlian Bersekutu :

Terbuka kepada semua ahli yang bersara atau berhenti dari mengajar. Yuran tahunan hanya RM 6.00. Ahli adalah layak untuk melanggan Tabung Khairat Kematian.

 

C)Keahlian Kehormat :

Keahlian dianugerahkan kepada mana-mana ahli atau individu yang menyumbang perkhidmatan cemerlang kepada KPPK atau profesion perguruan. Keahlian diluluskan oleh para delegasi persidangan yang diakui oleh Lembaga Eksekutif. Keahlian Kehormat tidak mempunyai hak mengundi tetapi mempunyai semua hak lain seperti ahli biasa.